Declaración de Constitución

O Tribunal Constitucional, decidiu, hai unhas semanas, a suspensión cautelar da lei 10/2010 da Xunta de Galicia, que establecía a colexiación obrigatoria dos/das profesionais sanitarios galegos licenciados e diplomados.
Nos próximos meses, no desenvolvemento da chamada Lei Omnibus, o Parlamento Español, vai debater e decidir se finalmente a pertenza aos colexios profesionais será ou non obrigatoria en todas as Comunidades Autónomas.
Conscientes de que estamos nun momento clave do debate sobre a liberdade/obrigatoriedade da colexiación, os actuais dirixentes dos colexios están desenvolvendo unha forte campaña de presión diante dos responsábeis políticos, e da opinión pública, coa pretensión de que o goberno estableza a obrigatoriedade de colexiación.
Pola contra, a voz das e dos profesionais sanitarios que consideramos que a colexiación obrigatoria non ten sentido na sociedade actual e, en consecuencia, defendemos a liberdade de colexiación, está tendo moi pouco eco mediático, malia que moi probabelmente a nosa opción é compartida pola maioría dos profesionais.

A “Iniciativa pola Liberdade de Colexiación nas Profesións Sanitarias”:
--pretende ser o punto de encontro das/dos profesionais sanitarios galegos que defendemos a Liberdade de Colexiación e rexeitamos a existencia de colexios profesionais de adscrición obrigatoria, independentemente de que algúns opinemos que sería bo que existan colexios profesionais de carácter voluntario e outros non compartamos esa opinión.
--quere ser un instrumento que permita que, a opinión pública e os responsábeis políticos, visualicen a existencia dun amplo sector de profesionais sanitarios que defendemos a Liberdade de Colexiación.
--persigue persuadir aos responsábeis políticos e aos parlamentarios galegos, de que, cando se vote o desenvolvemento da Lei Ómnibus no Parlamento Español deben apoiar a Liberdade de Colexiación nas profesións sanitarias.
Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2011

Adhesións

Nós apoiamos a "Iniciativa pola Liberdade de Colexiación nas profesións sanitarias" adheríndonos á súa Declaración de Constitución:
24 de maio de 2011
1 Angel Nuñez Vazquez, Médico AP, A Coruña
2 Santiago Quinteiro Mahía, Odontólogo, A Estrada
3 Luis Álvarez Prieto, Enfermeiro, Ourense
4 Carmen Albo López, Médica AE, Vigo
5 Alfonso Frieiro Novoa, Fisioterapeuta, Pontevedra
6 Carlos Eirea Eiras, Médico AP, Bueu
7 Xosé María González-Manso Fernández, Médico AE, A Coruña
8 Francisco Vazquez Vizoso, Médico AE, Pontevedra
9 Carlos Pita Martinez, Fisioterapeuta, Vigo
10 Manuel González Moreira, Médico AP, Vigo
11 Xoana Zamudio Cutrín, Enfermeira, Santiago
12 Cayetano Rodriguez Escudero, Médico AP, Vigo
13 Mª Luz Fernández Tuñas, Enfermeira, Santiago
14 Araceli Loureiro Sousa, Enfermeira, Vigo
15 Antonio Garrido Pérez, Médico AP, Cambados
16 Joaquin Casal Rubio, Médico AE, Vigo
17 Pedro González González, Enfermeiro, Lugo
18 José Ramón Rodríguez Álvarez, Médico AE, Pontevedra
19 Juan Elidio Rodriguez Barjas, Médico AP, Arteixo
20 Eduardo Vazquez Martul, Médico AE, A Coruña
21 Carmen Casal Dominguez, Enfermeira, Trasmiras
22 Manuel Carlos Caramés Varela, Pediatra, O Barco de Valdeorras
23 Miguel Blanco Ulla, Médico, Santiago
24 María Casas García, Médica AP, Pontevedra
25 Carolina Orro Arcay, Médica AP, Moaña
26 Maria Luisa Lores Aguin, Médica, Pontevedra
27 José Luis Nuñez Orjales, Odontólogo, A Coruña
28 Carmen García Pons, Médica AP, Bueu
29 Rosa María Vila Prado, Enfermeira, Ourense
30 María Jesús Fernández Cotado, Enfermeira, Ourense
31 Joaquín González Fuentes, Médico AP, Vigo
32 Rita Fernández Villanueva, Enfermeira, Ourense
33 Vanesa Sanchez Ucha, Terapeuta Ocupacional, Ourense
34 Isabel Blanco Dominguez, Médica AE, Vigo
35 Gabriela Fernández Jentsch, Fisioterapeuta, Ponteareas
36 Miguel A. Martínez Olmos, Médico AE, Santiago
37 Francisco Taboada Pérez, Médico AP, Vigo
38 Jose Mª Dapena Barros, Médico AP, Sta.Cruz-Oleiros
39 Jesús Rodríguez Lopez, Psicólogo clínico, A Coruña
40 Dolores Cajade Raindo, Enfermeira, Santiago
41 Victor Manuel Lois Lopez, Médico AP, Baion
42 Irene Felpeto Nodar, Enfermeira, Vigo
43 Eva López González, Enfermeira, A Coruña
44 Esteban Otero Antón, Médico AE, Santiago
45 Wolfgang Katscher, Médico 061, Ourense
46 Maria del Carmen Sola Pérez, Médico AP, Verín
47 Roberto Atilano Devesa González, Médico 061, Santiago
48 Maria Josefa Iglesias Simón, Médico AP, Pontevedra
49 Nieves Corcoba Conde, Enfermeira, Vigo
50 Lois A. Lamas García, Enfermeiro, Vigo
51 Maria del Rosario Gonda Ferragine, Fisioterapeuta, Vigo
52 Juan Carlos Martínez Morán, Enfermeiro, Ourense
53 Susana Méndez Rodríguez, Enfermeira, O Barco
54 Arturo Baliño Vázquez, Enfermeiro, Ourense
55 Juan Manuel Camiño Lestón, Médico AP, Vigo
56 Francisco Vazquez Troitiño, Médico AP, Vigo
57 Antía Acuña Cabaleiro, Enfermeira, Vigo
58 Ernesto Murillo Barrios, Fisioterapeuta, Ponteareas
59 Ana Arceo Tuñez, Médico AP, Santiago
60 María Tajes Alonso, Médico AE, Santiago
61 Angel Martinez Regueiro, Medico AP, Marin
62 Ricardo Bóveda Alvarez, Enfermeiro, Santiago
63 Mª Carmen Diéguez García, Enfermeira, Vigo
64 Amelia Rodríguez Souto, Enfermeira, Redondela
65 Anxo Ruas Vazquez, Enfermeiro, Ourense
66 Tomás Lerma Merino, Enfermeiro, Vigo
67 Jorge Quintana Mirón, Médico AP, Vigo
68 Carmen Tuñez Bastida, Médica AP, A Estrada
69 Mº Luisa de Ceano-Vivas Hernandez, Enfermeira, Vigo
70 Basilio Cobo Rodríguez, Médico AP, Lugo
71 Jorge Juan Martínez Castro, Médico AP, Santiago
72 Jorge-Juan Carrera López, Enfermeiro, Vigo
73 Jesús García Silva, Médico AP, A Coruña
74 Marcelino Herranz Alvarez, Pediatra, Nigran
75 Maria Jose Villacian Vicedo, Pediatra de AP, Foz
76 Dolores Maceda Fernández. Enfermeira, Lugo
77 Iago Villamil Cajoto, Médico AE, Burela
78 Maria Sol López López, Enfermeira, Santiago
79 Ana Díaz Torrón, Médica AP, Vilalba
80 Cristina Teresa Martinez Dominguez, Enfermeira, Baiona
81 María Teresa Liste López, Médica, Vigo
82 Isaura Fernández Alvarez, Fisioterapeuta, A Coruña
83 Mª Cruz Martínez Trelles, Enfermeira, Burela
84 Teresa Valls Durán. Pediatra, Nigrán
85 Montserrat Cabana Vázquez, Oftalmóloga, A Coruña
86 Peregrina Eiroa Patiño, Médcia AP, Vigo
87 Marta Dorribo Masid, Médica AP, Ourense
88 Pascual Ramón Zaera Pedreira, Médico AE, Ferrol
89 Isabel Andújar González, Óptico-optometrista, Ourense
90 Jose María Iglesias Meleiro,  Pediatra, Ourense
91 Laura Puga Barrau,  Médico AP,  A Coruña
92 Jesús Araujo Nores, Médico AE, Vigo
93 Lourdes Bello Cambón, Enfermeira, Compostela
94 Mª José Alvarez Garcia, Enfermeira, Ourense
95 Julia Otero Sanchez, Fisioterapeuta, A Coruña
96 Yolanda Sanesteban Hermida, Fisioterapeuta, A Coruña
97 Margarita Fernández Díaz, Médica AP, Nigrán
98 Silvia Fernández García, Enfermeira, Santiago
99 Gloria Reboreda Morillo, Psicóloga clínica, Vigo
100 Olga Vidiella Santas, Enfermeira, Ourense
101 Mª Dolores Fariña Martinez, Enfermeira, A Coruña
102 José Angel Chamorro Comesaña, Enfermeiro, Vigo
103 Gabriel Calvo Mosquera, Médico AP, Serantes
104 Ana Gayol Méndez, Médica, Lugo
105 Jesús Francisco Moreno Díaz, Enfermeiro, Muiños
106 Ramón Veras Castro, Médico AP, A Coruña
107 Manuela Valencia Veloso, Médico AP, Ourense
108 Manuel Fernandez Arean, Médico AP, A Estrada
109 Mª Teresa López Rodriguez, Enfermeira, Marín
110 Amparo González Cal, Enfermeira, Ferrol
111 Ignacio Valenciano Bilbao, Médico AE, Ferrol
112 Mª Reyes Pérez Fernández, Fisioterapeuta, Ourense
113 Cástor Sánchez Moreno, Médico AP, Celanova
114 Juan Carlos Vidal Lorenzo, médico AP, Carballo
115 Carmen L. Romero Castro, Enfermeira, Vigo
116 José Ignacio Soria Lafuente, Enfermeiro, Teo
117 Mª Montserrat Moreno Molinero, Médico AP, Vigo
118 Xosé Francisco Xabier Alvedro Álvarez, Enfermeiro, Compostela
119 Ana Paz Bermúdez, Enfermeira, A Coruña
120 Rosario Pérez Alves, Enfermeira, Tui
121 Alberte X. Araúxo Vilar, Médico AE, Santiago
122 Francisco Lueiro Lores, Medico AE, A Coruña
123 Mª de la Concepción Suárez Bermúdez, Enfermeira, Santiago
124 María Aránzazu Miguel Gómez, Médico AP, Burela
125 Antonio Chamorro Comesaña, Fisioterapeuta, Vigo
126 José Mª Dios Diz, Médico AP, Tordoia
127 Mercedes Pereiro Saavedra, Médica estomatologa, A Coruña
128 Rafael Tasende Areosa, Médico, A Coruña
129 Mª Concepción Rodríguez García, Logopeda, Santiago
130 Manuel Sarmiento Rodriguez , Médico AP, Chantada
131 Luis Rodriguez Carmona, Trabajador Social AE, Ourense
132 Manuel Reimunde Gil, Pediatra, Ferrol
133 Silvia Simal Suarez, Enfermeira, Corme-Ponteceso
134 Carmen Portela Fernández, Enfermeira, A Coruña
135 Emilio Vázquez García-Serrano, Médico, A Coruña
136 Dolores Crespo Nalgo, Enfermeira, Vigo
137 María Jesús Álvarez Sos, Psicóloga clínica, A Coruña
138 Mª Pilar González Iglesias, Enfermeira, Melón
139 Conchi Miralles Frutos, Enfermeira, Ferrol
140 Begoña De la Torre Arrarte, Enfermeira, O Grove
141 Carlos Baña Suarez, Fisioterapeuta, Santiago
142 Mª Begoña Fernández Pérez, Farmacéutica-Microbiologa, A Coruña
143 Cristina Fernández Sevillano, Enfermeira, Ourense
144 Fernanda Valeiras González, Enfermeira, Ourense,
145 Enrique Pelaez Perez, Médico, Pontevedra
146 Rosario Olvido Fernandez Mallo, Enfermeira, A Coruña
147 Francisca Vidal Rodríguez, Fisioterapeuta, Ourense 
148 Manuel Blanco Mouro, Médico AE, Santiago
149 Mª Jesús Pantín Ares, Enfermeira, Ferrol
150 Xoán Antón Nicolau Sánchez Carro, Enfermeiro, Culleredo
151 Alfredo Valdes Paredes, Médico AP, Ourense
152 Juan Carlos Vidal Lorenzo, Médico AP, Carballo
153 Carmen Sixto Rodriguez,Enfermeira, A Coruña
154 Gloria Docampo Corral, Psicóloga clínca, A Coruña
155 Jesus Peteiro Vazquez, Médico AE, A Coruña
156 Miriam Vázquez Campo, Enfermeira, ourense
157 Isabel Rodriguez Ortuzar, Enfermeira, Salvaterra de Miño
158 Maria Paz Santiago Freijanes, Patóloga, A Coruña
159 Santiago Juan De Santiago Méndez, Enfermeiro, Cambre
160 Jose Benito González Comesaña, Enfermeiro, Vigo
161 Rosa María Fungueiriño Suárez, Médica AE, Pontevedra
162 Mercedes Pereiro Saavedra, Médica estomatóloga, A Coruña
163 Begoña Peiteado Garrido, Médica AP, Vigo
164 Xosé Uxío Rodríguez Blanco, Enfermeiro, O Carballiño
165 Antía Fandiño Lorenzo, Médica AP, Cangas
166 Maria Lourdes Moure Daval , Enfermeira, Vigo
167 Veneranda Carrodeguas Sabio, Enfermeira, Arteixo
168 Mercedes Valladares Cabaleiro, Enfermeira, Vigo
169 Maria Jesus Rodriguez Fernandez, Enfermeira, Teo
170 Maria Paz Vazquez Castro, Médica AE, A Coruña
171 Victoria González Lage, Médica AP, A Coruña
172 Manuel A. Veiga Tuimil, Médico AE, Ferrol
173 Mª Montserrat Rodríguez Rey, Enfermeira, Ourense
174 Víctor Pedreira Crespo, Médico AE, Pontevedra
175 Salomé Gil Rodriguez, Médica AE, Ourense
176 Antonio Bello González, Médico AP, Oleiros
177  Emilio Abellás Vázquez, Médico AP, Ourense
178 Sandra maría Barreira Parga, Enfermeira, A Coruña
179 Mª Julia Salinas Bouza, Enfermeira, Vigo
180 Rafael Blanco Davila, Médico AE, A Coruna
181  Mª del Sagrario Sevilla Guerra, Enfermeira, Vilamarín
182 Francisco Gómez Gómez, Enfermeiro, A Coruña
183 Luis Alberto Masa Vázquez, Médico, Santiago
184 Olga Rodriguez Alvarez, Enfermeira, Vigo
185 Concepción Cartelle Sobrino, Pediatra, O Carballiño
186 Margarita Bayón Rey, Médica AP, Vigo
187 Carmen Teresa Seoane García, Fisioterapeuta, A Coruña
188 Mª Elena Rey Diaz, Enfermeira, Ferrol
189 Maria del Mar Pérez-Lafuente Varela, Médico, Vigo
190 Susana Rodriguez Alvarez, Enfermeira, Ferrol
191 Carlos Javier Alvarez Castro, Enfermeiro, A Coruña
192 Victor Vila López, Enfermeiro, Mondoñedo
193 Carmen Seoane Pose, Médico, santiago
194 Pastora Rivas Pumar, Médica, Santiago
195 Mª Elvira Amado Fernández, enfermeira, lugo
196 Dolores Cajade Raindo, Enfermeira, Santiago
197 Mª del Carmen fernandez Tuñas, Enfermeira, Santiago
198 Orlando Gomez Feijoo, Enfermeiro, A Cañiza
199 Aurora Sayagués Gómez, Médica AE, Lugo
200 Alejandro Rey Cebral, Enfermeiro, A Cañiza
201 Mª del Rosario López Pampín, Enfermeira, Ares
202 Irene Otero López, Enfermeira, Santiago
203 Marisol Fernandez Malvar, Enfermeira, A Cañiza
204 Sara Rey Veiga, Fisioterapeuta, Pontevedra
205 María Dolores Martínez Ruíz, Médica AE, A Coruña
206 Sonia Aurora Ureña Fernandez, Enfermeira, Ourense
207 Olga Brea Calvo, Fisioterapeuta, A Coruña
208 Teresa Conde Regueira, Fisioterapeuta, A Coruña
209 Belén Gómez Novoa, Enfermeira, Pontevedra
210 Rosa Maria Perez Perez, Enfermeira, Vigo
211 Maria Elena Corzo Albo, Enfermeira, Vigo
212 Olga Groba Castro, Enfermeira, Vigo
213 Maria Lourdes Guerrero Meleiro, Traballadora Social, Ourense
214 Maria Amate Lens, Fisioterapeuta, Pontevedra
215 José Luis Villanueva Diéguez, Hixienista Dental, Tui
216 Beatriz Santiago Santiago, Enfermeira, Vigo
217 Fernando Arnaiz Rubio, Fisioterapeuta, A Coruña
218 Anita Alonso Montes, Fisioterapeuta, Vigo 
219 María Capeáns Outeiro, Médica, Santiago
220 Andrés Docampo Paradelo, Médico AP, O Barco
221 Arturo Varela Freijanes, Médico AE, Pontevedra
222 Ana Alvarez Moreno, Médica AE, Santiago
223 Mª Alicia Cadarso Palau, Médica, Lugo
224 Félix Pérez Herraiz, Enfermeiro, Lugo
225 Joaquín Sánchez Herrero, Médico, Vigo
226 Pilar Vázquez Vega, Enfermeira, Ourense
227 Alicia Lopez Perez, Enfermeira, Vigo
228 Mª Elena Gómez Valencia, Enfermeira, Ourense
229 Carlos Beceiro Beceiro, Médico, Santiago
230 Carmen Patiño Fernandez, Enfermeira, Vigo
231 Xenaro Loureiro Clemente, Médico AP, Allariz
232 Mercedes Mendia Sanmartin, Enfermeira, Vigo
233 Xosé Manuel Parente Mojón, Enfermeiro, Vigo
234 Francisco Javier Salceda Lavandeira, Enfermeiro, Vigo
235 Carmen Quintela González, Enfermeira, Vigo
236 Marina R. Souto Trillo, Enfermeira, A Coruña
237 Margarita Carreira Nuñez,  Enfermeira, Vigo
238 Lucía del Río Casanova, Médica, Santiago
239 Purificacion Rodriguez Alberti, Enfermeira, Vigo
240 Pilar Freire Cid, Enfermeira, Ourense
241 Mario Fernández Vázquez, Enfermeiro, O Barco
242 Alfonso Porto Prego, Enfermeiro, Ponteareas
243 J. Alfredo Valín Méndez, Enfermeiro, Lugo
244 María José Carreira Vidal, Psicóloga Clínica, A Coruña
245 Carmen Regalado Romero, Farmacéutica AP, O Barco
246 Sandra Blanco López, Fisioterapeuta, Lugo
247 Pia González Sanjurjo, Enfermeira, Vigo
248 Emilia Garcia Reinoso, Enfermeira, Vigo
249 Teresa Alida Moreira Martinez, Farmacéutico, Cangas
250 Mª Isabel González González, Enfermeira, Ourense
251 Carmen Fernandez Casabella, Médica AE, A Coruña
252 Marcos Prada Arias, Médico, Vigo
253 Alejandro Veres Racamonde, Médico, Lugo
254 Elvira Diaz Rodriguez, Enfermeira, Ourense
255 Mª Catalina Lago Sixto, Enfermeira,Vigo
256 Encarnación Ramil Franco, Enfermeira, A Coruña
257 Javier José Nogueira Fariña, Médico, Pontevedra
258 Luz María Cuiña Barja, Médica AE, Pontevedra
259 José Luis martinez Melgar, Médico, Pontevedra
260 Maria Jose Gomez Chenlo, Enfermeira, Bueu
261 Águeda Rojo Pantoja, Psiquiatra, Pontevedra
262 Pedro Soler Bordoy, Médico, Pontevedra
263 Ramona Vila Álvarez, Enfermeira, Vigo
264 Adelina Beneitez Hernández, Fisioterapeuta, A Coruña
265 Antonio Pereira García, Médico AE, Pontevedra
266 Elena Escudero Arias, Médico AE, Pontevedra
267 Santiago Rodeiro Marta, Médico AE, Pontevedra
268 Amaia Ciriza Lasheras, Médica AP, Vilariño de Conso
269 Alejandro Pérez Muñuzuri, Pediatra, Santiago
270 María Victoria Rodríguez García, Médica AE, Vigo
271 Karin Lenze Bayod, Fisioterapeuta, A Coruña
272 Manuel Fernando Quintás Ares, Médico AP, Porto do Son
273 María Chenlo Pardal, Fisioterapeuta, A Coruña
274 Francisca Amorín Fiuza, Matrona, Monforte
275 Adolfo Baloira Villar, Pontevedra
276 María Pereira Calviño, Psicóloga Clínica, Santiago
277 Josefa Ares Alvarez, Pediatra, Bueu
278 Luis Vila Pillado, Médico AE, Lugo
279 Susana Hernaiz Valero, Médica AP, Nigrán
280 Arturo Vilches Moraga, Médico AE, Vigo
281 Amadeo paredes Rodríguez, Enfermeiro, Santiago
282 Amalia Castro Mendez, Enfermeira
283 Araceli Oubiña Cacabelos, Logopeda, Vilagarcía
284 Pilar Raposo Ramos, Enfermeira, A Coruña
285 Ana María Vigo Freira, Enfermeira, Cambre
286 Isabel Seca López, Fisioterapeuta, Lugo
287 María Jesús Seijo García, Enfermeira, A Coruña
288 Abel Alonso Gómez, Fisioterapeuta, Pontevedra
289 Amaia Pérez-Izaguirre Urquizu, Médica AP, Nigrán
290 María del Pilar Riveiro Gómez, Enfermeira, Ribeira
291 Lucía Mª García Rivela, Enfermeira, Ribeira
292 M. Rosario Garcia Rúa, Médica 061, Santiago
293 Mª Dolores Roca Romalde, Enfermeira, Oleiros
294 Xosé Ramón Lago Bouza, Médico AP, A Coruña
295 Maria Dolores Sánchez González, Enfermeira, Carballiño
296 Jose Suarez Antelo, Médico AE, Pontevedra
297 Miguel Anxo García Alvarez, Psicólogo Clínico, Santiago
298 Bélgica Rodríguez Vázquez, Enfermeira, A Coruña
299 María Pereira Calviño, Psicóloga Clínica, Santiago
300 Maria del Rosario  Pardo Sutil, Enfermeira, A Coruña
301 Manuel Vaamonde Rodríguez, Enfermeiro, San Cristovo de Cea
302 Manuel Alberto Riveiro Cruz, Bioquímico Clínico, Santiago
303 Victoria Costa Rodriguez, Enfermeira, A Coruña
304 Maria Estrella Ledo Matos, Enfermeira, Santiago
305 Inés del Río Pastoriza, Pediatra AP, Pontecaldelas
306 Elisa Cougil Iglesias, Enfermeira, Ourense
307 Teresa Oliver Carbajales, Enfermera, A Coruña
308 Manuel Javier Rodríguez Alfonsín, Téc. Doc. Sanitaria, Pontevedra
309 Angeles Rodríguez González, Enfermeira, Ourense
310 Fernando García Fernández, Médico, Santiago
311 Verónica Lago Liboreiro, Fisioterapeuta, Vigo
312 Mª José Diaz Lopez, Enfermeira
313 Fiz Campoy García, MIR, Pontevedra
314 Anabel Barrios castro, Médica, Ourense 
315 Susana ferreiro Rodríguez, Fisioterapeuta, pontevedra
316 Francisco Pascual Rodriguez, Farmacéutico, Ourense
317 Antonio Angel Regueiro Martínez, Médico AP, Vilanova de Arousa
318 J. Antonio Mallon Becerra, Enfermeiro, Santiago
319 Pilar Villar Alén, Enfermeira, Chapela
320 Isabel Lopez Miragaya, Médica AE, Vigo
321 Jose Medina Pomares, Pediatra AP, Vigo
322 Nuria Fernandez Alleres, Enfermeira, Vigo
323 Pilar Martinez Gonzalez, Pediatra AP, Vigo
324 Iván Frenández Fonte, Enfermeiro, Riveira
325 Jorge-Juan Carrera López, Enfermeiro, Vigo
326 M. Teresa Joaquín Suarez, Enfermeira, Marín
327 Lidia Antón Martinez, Enfermeira, Ourense
328 Cristina Fernández Guadarrama, Enfermeira, Ourense
329 Jesús Francisco Moreno Díaz, Enfermeiro, Ourense
330 Manuel-Vidal Fernández Fernández
331 Margarita Cueto Baelo, Médica, Vigo
332 Carmen Ananín Fernández, Enfermeira, Ourense
333 Francisco Javier Llorente de Mata, Médico AP, Pobra de Trives
334 Elena Yáñez González, Enfermeira, Pontevedra
335 Olaia Cores Calvo, Médica AE, Soria
336 Daniel Juan Rodríguez Pereiro, Fisioterapeuta, Ferrol
337 María José Varela Pérez, Enfermeira, Vigo
338 Antucho Espinosa Suances, Farmacéutico, A Valenzá, Barbadás
339 Marta Morales Rodríguez, Enfermeira, Ourense
340 Ana María Tiago González, Fisioterapeuta, Arbo
341 Servando López Álvarez, Médico AE, A Coruña
342 Lucila Bravo Bosch, Médica PAC, Bande
343 Esther Rodríguez Blanco, Enfermeira, Ourense
344 Milagros Moldes Rodriguez, Médica AE, Santiago
345 Emma Vázquez García,  Odontóloga, Pontevedra
346 Xosé Antón Gómez Fernández, Médico AE, Ourense
347 Miguel Angel Pato Rodriguez, Médico, Ourense
348 Jesús Rey García, Médico AP, A Estrada
349 Mª Pilar González Iglesias, Enfermeira, Melón
350 Angel del Palacio Vaquero, Enfermeiro, O Barco
351 Olga Vidiella Santás, Enfermeira, O Barco
352 Juan Luis Hernández Domínguez, Bioquímico Clínico, Ourense
353 Gema Alonso Losada, Médica AE, Vigo
354 Martina fernández Blanco, Médica, Ourense
355 Juan Carlos Rubio Sanz, Fisioterapeuta, Vigo
356 Carmen Soto Davila, Enfermeira, Vigo
357 Mª Montserrat Rodríguez Rey, Enfermeira, Ourense
358 Concepción Lourdes Santos Cabanas, Enfermeira, Ourense
359 María Alejandra Losada Diaz, Enfermeira, Ourense
360 Andrés Garcia Mata, Médico AP, Ourense
361 Javier Montené López, Fisioterapeuta, Santiago
362 Juan Manuel Camiño Lestón, Médico, Vigo
363 Montserrat Vidal Alvarez, Veterinaria, Ordes
364 Purificación Blanco González, Enfermeira, O Carballiño
365 Paula Alonso Limens, Enfermeira, Vigo
366 Ana Clavería Fontán, Médica AP, Vigo
367 José Ángel Piñeiro Lemos, Enfermeiro, Vigo
368 Consuelo Rial Verde, Enfermeira, Vigo
369 Fatima María Soto González, Enfermeira, Verín
370 José Diéguez Rodríguez, Médico APD, Santa Comba
371 Manuel Carreira Parrado, Fisioterapeuta, A Coruña
372 Maria Isabel Gómez Perez, Médica AE, Monforte
373 Graciela Franco González, Fisioterapeuta, A Coruña
374 María José Vázquez Méndez, Enfermeira, A Coruña